Gizlilik Politikası

Yayın Tarihi: 19.04.2021

HOGY Fitness Spor Aletleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi("HOGY", "biz" veya "bizim") https://hogyfitness.com/ web sitesini işletir.

Bu sayfa, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizin toplanması, kullanılması ve paylaşılması ile ilgili politikalarımızı ve bu verilerle ilişkilendirdiğiniz seçeneklerle ilgili sizi bilgilendirir. Web Sitemizi ziyaret eden ve form dolduran özel ve tüzel kişiler, aşağıdaki bilgilendirmeyi tebellüğ etmiş kabul edilir.

Verilerinizi web sitemizi geliştirmek için kullanırız. Form doldurarak, bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği sürece, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, HOGY Kullanım Sözleşmesi’ndekiyle aynı anlamlara sahiptir.

Bilgi Toplama ve Kullanımı

Websitemizi size sunmak ve düzenli olarak geliştirmek için aşağıda geçen farklı türde verileri topluyoruz.
Toplanan Veri Türleri
Kişisel Veri

Şirketimiz tarafından sunulabilecek her türlü ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi adına; şirketimiz ile iletişime geçen iş sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek; ürün/hizmetler özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası amacıyla; müşteriye hitabeden ürün gruplarının tespit edilmesi, müşteri ve Finansman Şirketleri ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması, faaliyet izni kapsamında hizmet sunulması gibi yasalarla belirlenmiş/sınırlanmış amaçlarla kişisel verileriniz Şirketimizce işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Şirketimiz ile iletişime geçen kimsenin;

 • Kimlik bilgileri,

 • Adres bilgileri,

 • Her neviden iletişim bilgileri,

 • Websitemize erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil-tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, ekranlar üzerindeki hareketleri, sosyal medya bilgisi vb.),

 • Sesli ve görüntülü görüşmelerde veya Şirketimizin siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge,

 • Çerezler ve kullanım verileri kişisel veri olarak kabul edilir ve kayıt altına alınır.

Kullanım Verisi

Websitemizi her ziyaret edişinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri ("Kullanım Verileri") de toplayabiliriz.

Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokolü adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz servis sayfalarımız, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda harcanan zaman, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verilerini içerebilir.

Websitemize bir mobil cihaz üzerinden veya aracılığıyla eriştiğinizde, bu Kullanım Verileri, kullandığınız mobil cihaz türü, mobil cihaz benzersiz kimliğiniz, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sisteminiz, türünüz gibi bilgileri içerebilir. Kullandığınız mobil internet tarayıcısı, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verilerini içerebilir.

İzleme ve Çerez Verileri

Websitemizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri tutmak için çerezleri (cookie) ve benzeri izleme teknolojilerini kullanıyoruz.

Çerezler, isimsiz bir benzersiz tanımlayıcı içerebilecek küçük boyutlarda veri içeren dosyalardır. Çerezler, bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınıza kaydedilir. Ayrıca kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve takip etmek ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyalarıdır.

Tarayıcınızdan tüm çerezleri reddetmesi veya bir çerezin ne zaman gönderileceğini belirtmesi için ayar yapabilirsiniz. 

Verilerin Kullanımı

HOGY, toplanan verileri çeşitli amaçlarla kullanabilir:

 1. Websitesini sağlamak ve geliştirmek.

 2. Müşteri hizmetleri ve desteği sağlamak.

 3. Websitesini iyileştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler sağlamak.

 4. Yeni ürün ve hizmetlerin pazarlamasını yapmak.

 5. Teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve araştırmak.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

HOGY, kişisel veriler web sitemizde yer alan formlar aracılığıyla toplar.

Veri Transferi

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, şehrinizin, ülkenizin dışında bulunan ve veri koruma yasalarının sizin yetki alanınızdan farklı olabileceği bilgisayarlara aktarılabilir ve bunlar üzerinde saklanabilir.

Türkiye dışındaysanız ve bize bilgi vermeyi seçtiyseniz, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere verileri Türkiye'ye aktardığımızı ve orada işlediğimizi lütfen unutmayın.

Bu Gizlilik Politikasına rıza göstermeniz ve ardından bu bilgileri göndermeniz, bu bilgi transferi için olan rızanızı gösterir.

HOGY, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alındığından emin olmak için gerekli tüm adımları atar ve kişisel verilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadıkça veri ve diğer kişisel bilgiler bir kuruluşa veya ülkeye aktarılmaz.

Verilerin İfşası

Kişisel Verilerin Paylaşıldığı 3. Kişi ve Kurumlar

Kişisel verileriniz her türlü mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile diğer 3. Kişilerle, kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelerle, Şirketimiz hissedarları, yerli ve yabancı ortakları ile, Şirketimizin hizmet aldığı, iş birliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları, mal ve/veya hizmeti sunan satıcı/sağlayıcıları, tedarikçi ve/veya taşeron firmaları ve diğer 3. Kişilerle paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebilecektir.

Yasal Yükümlülükler

HOGY, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki durumlarda veya bu durumların oluştuğuna dair iyi niyet inancıyla ifşa edebilir:

 • Yasal bir yükümlülüğe uymak.

 • HOGY'nin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak.

 • Websitemiz ile bağlantılı olarak olası yanlışlıkları önlemek veya araştırmak.

 • Cezai ve yasal sonuçlara karşı korunmak.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi, tarafımıza başvurmak suretiyle aşağıda sayılı haklardan faydalanmak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. 6698 Sayılı Kanun’un 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına haizdir.

Veri Güvenliği

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin% 100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmak için çaba sarf etsek de, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

 

Servis Sağlayıcıları

Hizmetimizi kolaylaştırmak, Hizmet adına bizim adımıza hizmet vermek, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri istihdam edebiliriz.

Bu üçüncü taraflar, Kişisel Verilerinize yalnızca bizim adımıza bu görevleri yerine getirmek için erişebilir ve ifşa etmemek veya başka bir amaç için kullanmamakla yükümlüdürler.

HOGY, Wix ve Google Analytics'ten hizmet alır. Bu sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve sorumluluk almayız.

 

Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfaya ekleyerek değişiklikleri size bildireceğiz.

Değişikliğin yürürlüğe girmesinden ve bu Gizlilik Politikasının en üstündeki "yayın tarihi"ni güncellemeden önce, uygun olan durumlarda Hizmetimiz hakkında e-posta ve / veya belirgin bir bildirim aracılığıyla size bilgi vereceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını düzenli aralıklarla gözden geçirmeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

İletişim

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize eposta yoluyla ulaşın: hn@hogyfitness.com